İşçi AlımıKamu Personel Alımı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 Sürekli İşçi Alımı İlanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi farklı kadrolarda 92 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu üzerinden alınan sürekli işçi alımıyla ilgili şartlar belli oldu.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hangi Kadrolarda Alım Yapacak? 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi noter kurasıyla kadın-erkek işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte, alım yapılan kadrolar:

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri 36 Erkek, 30 Kadın, 4 Engelli,

Güvenlik Görevlisi 15 Erkek, 7 Kadın işçi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir? 

Genel Şartlar 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.
(atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Özel Şartlar 

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri 

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık
sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak

2. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık
Bakım Teknisyenliği dallarından mezun olmak

3. Bayan Hasta Bakım Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta bakım ve rehabilitasyon merkezi bayan katındaki hasta bakım ve temizliği işlerinde çalıştırılmak üzere hesaplanmıştır.

4. Erkek Hasta Bakım Personeli sayısı ağır yük ve ekipman gerektiren işler dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Güvenlik Görevlisi 

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık
sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak

2. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,

3. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

4. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,15’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

5. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kura İşlemleri ve Sonuçların Açıklanması 

Kura İşlemleri 23 Ekim 2020 tarihinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi B Blok Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmıştır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda www.afsu.edu.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

İlan Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu