1. Ana Sayfa
 2. İşçi Alımı

Gazi Üniversitesi İŞKUR Üzerinden Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!


+ - 0

Gazi Üniversitesi İŞKUR Üzerinden Sürekli İşçi Alımı İlanı

Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden 11 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?

Gazi Üniversitesi, İŞKUR Vasıtasıyla 11 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alımlarla ilgili kadrolar belli oldu. İşte, alım yapılacak kadrolar:

 • Asansör Kurucusu ve Bakımcısı,
 • Elektrikçi,
 • Makine Bakım Onarımcısı,
 • Kaynakçı,
 • Mobilyacı,
 • Terzi,
 • Hastane Hizmetlisi kadrolarında personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir? 

Genel Şartlar 

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
  Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 7. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Özel Şartlar 

 1. Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
 2. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması
 3. Adayların en fazla 35 yaşında olmaları
 4. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvuru şartlarını taşıyan kişilerin 9 Kasım 2020 ile 13 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden online olarak yapmaları gerekir.

İlanla ilgili detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Yorum Yap