1. Ana Sayfa
  2. Kamu Personel Alımı

HSK 6 Memur (VHKİ) Alımı Yapacak!


HSK 6 Memur (VHKİ) Alımı Yapacak!
HSK 6 Memur (VHKİ) Alımı Yapacak!

HSK 6 Memur (VHKİ) Alımı

HSK memur alımı yapacağını açıkladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kamu personeli alımını veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile gerçekleştirecek. HSK veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı için kılavuz kamuoyu ile paylaşıldı. HSK 6 personel alımı ile ilgili bütün detaylar burada.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 10 uncu dereceli 2 ve 9 uncu dereceli 4 kadro olmak üzere toplam 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacaktır.

HSK Personel Alımı Başvuruları

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu”nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru adresi “Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA” adresine başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 07/11/2022 tarihinde başlayıp, 11/11/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona
erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Memur Alımı Şartları

Son başvuru günü olan 11/11/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş
şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu
olanlar),

Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak aranan şartlardanır.

KPSS Şartı

HSK memur alımına başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

HSK 6 Memur (VHKİ) Alımı kılavuzu için tıklayın.

Yorum Yap