Kamu Personel AlımıSözleşmeli Personel Alımı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli 7 Personel Alımı Yapacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli 7 Personel Alımı İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: İPTAL İLANI

07.07.2020 tarihli ve 31178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel ilanımızdan aşağıdaki tabloda belirtilen 4 sıra numaralı Büro Personeli ilanımız iptal edilmiştir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli 7 Personel Alımı İptal İlanı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 ‘nci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli 7 Personel Alımı Detayları
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli 7 Personel Alımı Detayları

İLAN BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru Başlama Tarihi: 07.07.2020

Son Başvuru Tarihi: 21.07.2020

Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihi: 24.07.2020 – 29.07.2020

1) Başvurular ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren şahsen yapılacak olup posta, fax veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilebilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Atamaya hak kazanan adaylar 23.07.2020 tarihinde https://www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

2) İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3) Atamaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 27.07.2020 tarihine kadar atama için istenilen belgeleri hazırlayarak İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri şahsen teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek ve yerine yedek kazanan aday sıra ile çağrılacaktır.

4) Adaylara Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

5) Bu ilan aynı zamanda atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi,

2) Başvuru Formu,

3) 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

4) Fotoğraf (2 adet),

5) T.C. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır),

6) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.),

7) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır),

8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

9) SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.),

10) Özel Sartlarda İstenilen belgeler (SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Süresi, Sertifika vb),

11) Sağlık Kurul Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.).

GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilebilir.

2) 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan sıran numarasında aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

6) İlanda bulunmayan hükümleri için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

AÇIKLAMALAR

https://www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu