1. Ana Sayfa
  2. Kamu Personel Alımı

Savunma Sanayii Başkanlığı 60 Farklı İlanla 97 Proje Personeli Alımı İlanı Yayımladı!


+ - 0
Savunma Sanayii Başkanlığı 60 Farklı İlanla 97 Proje Personeli Alımı
Savunma Sanayii Başkanlığı 60 Farklı İlanla 97 Proje Personeli Alımı Yapacak!

Savunma Sanayii Başkanlığı 60 Farklı İlanla 97 Proje Personeli Alımı

Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı ilanı duyurusu yayımladı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan kamu personeli alımı ilanı ile 60 farklı alanda toplamda 97 personel alımı gerçekleştirilecek. Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvuruları bugün başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 3238 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 97 (doksan yedi) Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir.

Başvuru Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak,
  • İngilizce alanında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) geçerliliği olan en az (B) seviye puana (en az 80 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,
  • İşbu ilan metninin “C. Başvuruya Açık Pozisyonlar” başlığında yer alan başvuru kodlarının altında belirlenen,
  1. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin, başvuru kodu altında yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
  2. Özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak,
  3. Alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği özel bilgi, ihtisas alanı, iş tecrübesi hususlara ilişkin diğer şartları taşımak.

 

 

Kadro Dağılımı

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-1.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye,

Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•    Savunma sanayii sektöründe program ve/veya proje yönetimi faaliyetleri

•    Proje performans ölçümü ve raporlaması

•    Risk Yönetimi

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •    İş Zekâsı Raporlama Programı kullanımı bilgisine sahip olmak

•    İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

•    Temel İstatistik bilgilerini haiz olmak

•    Prince2, PMP-Project Management Professional sertifikalarına sahip olmak

•    Veri görselleştirme konusunda bilgi sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Radar, Elektronik Harp, Komuta Kontrol Sistemleri, Muhabere Sistemleri veya Algılayıcı Teknolojileri alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi

olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:
Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme

Bilimi ve Teknolojileri

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Kara araçları, deniz araçları, roket ve füze sistemleri, silah ve mühimmat sistemleri veya bunların alt sistemlerinden herhangi birinde malzeme (Demir-çelik, Demir-dışı metal, kompozit, polimer, seramik-ileri teknoloji ve/veya zırh seramikleri vb.) kullanımına yönelik en az 5 yıl tecrübe

sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen platform, sistem ve alt sistemlerin malzeme seçimi, tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak veya bunlara yönelik çalışma yapmış olmak

•     Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak

•     Savunma sanayii uygulamalarında kullanılan kritik

kimyasallar, piroteknik gibi konularda bilgi sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.3
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Roket ve füze sistemleri, silah ve mühimmat sistemleri veya insansız/otonom sistemleri veya bunların alt sistemlerinde kullanılan elektronik aksamlar, gömülü yazılım, kontrol sistemleri, elektro-optik sistemler, güdüm sistemleri ve elektro-mekanik sistemleri konularının

herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Roket ve füze sistemleri ile silah ve mühimmat sistemlerinin, deniz ve kara platformları ile insansız/otonom sistemlere entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak

•     Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen platform, sistem ve alt sistemlerin malzeme seçimi, tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak veya bunlara yönelik çalışma yapmış olmak

•     Sistem mühendisliği alanında tecrübeli olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.4
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Kara araçları, deniz araçları, roket ve füze sistemleri, silah ve mühimmat sistemleri, insansız ve otonom sistemleri veya bunların alt sistemlerinde kullanılan mekanik ve elektromekanik sistemler ile sistem mühendisliği alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi

olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Sistem Mühendisliği (INCOSE CSEP, vb.) sertifikasına sahip olmak

•      Roket ve füze sistemleri ile silah ve mühimmat sistemlerinin, deniz ve kara platformları ile insansız/otonom sistemlere entegrasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak

•      Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen platform, sistem ve alt sistemlerin malzeme seçimi, tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi

sahibi olmak veya bunlara yönelik çalışma yapmış olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.5
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Endüstri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Kara araçları, deniz araçları, roket ve füze sistemleri, silah ve mühimmat sistemleri, insansız ve otonom sistemler veya bunların alt sistemlerinin herhangi birinde en az 5 yıl

sistem mühendisliği tecrübesine sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Sistem Mühendisliği (INCOSE CSEP, vb.) sertifikasına sahip olmak

•     Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen sistemler kapsamında tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim

süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-2-1.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,

Mekatronik Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: İnşaat projelerinde projelendirme, yapım/kontrol konularında ve kabul faaliyetlerinde en az 5 yıl tecrübe

sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak ve/veya sertifika sahibi olmak

•    Mesleki çizim ve hesap programlarına hakim olmak (Autocad vb.) ve/veya sertifika sahibi olmak

•    İnşaat yapım projeleri ile Yapım İşleri Genel

Şartnamesi mevzuatına hakim olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-2-2.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: İşletme, İktisat, İstatistik, Maliye, Finans ve Bankacılık, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme

Bilimi ve Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Mali tahmin ve mali analiz modellerinin geliştirilmesi

•     Ana sistemlerin veya sermaye yatırım programlarının yaşam döngüsü maliyetlerinin değerlendirilmesi

•     Mali ve muhasebe politikalarının geliştirilmesi

•     Bilanço analizi ve mali tabloların okunarak analiz edilmesi

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Platformlar, silahlar ve ilgili destek teçhizatı dahil olmak üzere askeri silah sistemleri/ekipmanları hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak

•     İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisansı yapmış olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-1.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar

•     Savunma sanayii projeleri yönetimi

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Asker zırhlı araçların (tekerlekli ve paletli) bakım onarımı hakkında tecrübe sahibi olmak

•     İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-1.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve

Malzeme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•    Proje Yönetim faaliyetleri

•    Entegre Lojistik Destek faaliyetleri

•    Kalifikasyon ve Test faaliyetleri

•    Savunma alanında yürütülen kara araçları proje faaliyetleri

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     İnsansız Sistemler ve/veya Modernizasyon Projeleri alanında (tercihen insansız kara araçları) görev almış ya da akademik çalışma yapmış olmak

•     Haberleşme Sistemleri ve Veri Aktarımı (data-link, RF vb.) alanlarında bilgi sahibi olmak

•    Kara Sistemleri Otonomisi alanında bilgi sahibi olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•      Elektronik Sistemleri, EO/IR, Akustik, Aviyonik ve Seyrüsefer Sistemleri alanlarından en az bir tanesinde

•      Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•      Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•      Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•      Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Elektronik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Silah Sistemleri, Uzay ve Uydu Sistemleri alanlarından en az bir tanesinde

•     Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•     Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•     Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•     Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.3
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Elektronik Harp ve Radar Sistemleri

•     Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•     Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•     Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•     Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.4
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•      Bilgi Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yazılım, Simülasyon Sistemleri alanlarından en az bir tanesinde

•      Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•      Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•      Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•      Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.5
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,

Uzay Mühendisliği

 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•      Silah, Roket, Füze ve Mühimmat sistemleri alanlarından en az bir tanesinde

•      Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•      Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•      Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•      Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.6
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Sabit Kanat Platformları ve Sistemleri, Döner Kanat Platformları ve Sistemleri, Uzay ve Uydu Sistemleri alanlarından en az bir tanesinde

•     Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•     Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•     Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•     Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.7
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Kırıkkale
Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kimya

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Ağır silahlar, hafif silahlar ve mühimmat alanlarından en az bir tanesinde

•     Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•     Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•     Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•     Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.8
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: İstanbul

 

Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•      Gemi platformları ve sistemleri

•      Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•      Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•      Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•      Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.9
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Gölcük/Kocaeli
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Gemi platformları ve sistemleri

•     Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•     Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•     Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•     Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.10
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Yalova
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Gemi platformları ve sistemleri

•     Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•     Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•     Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•     Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.11
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: İstanbul
Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği

 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Hafif silahlar ve mühimmat alanlarından en az bir tanesinde

•     Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az bir tanesinde

•     Test ve değerlendirme

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•     Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak

•     Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-3.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•      Turboşaft/Turbojet/Turboprop/Turbofan Motor Sistemleri

•      Motor Performansı

•      Aerodinamik (Kompresör, Türbin, Yanma Odası)

•      Mekanik Sistemler & Aksesuarlar

•      Motor Dinamiği

•      Malzeme (Malzeme Uygulama Mühendisliği, Malzeme Testleri, Hasar Analizleri ve Metalografi)

•      Yapısal Parçalar Mekanik Tasarım

•      Motor Bakım ve Tamir

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •      Havacılık motorları konusunda tecrübe sahibi olmak

•      Savunma Sanayii tecrübesi sahibi olmak

•      Savunma Sanayi proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak

•      Uluslararası/Yabancı firmalarla teknik/sözleşme müzakeresi konusunda tecrübe sahibi olmak

•      Tasarım, test, doğrulama, kalite yönetim süreçleri ve

sertifikasyon konularında bilgi sahibi olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-3.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon

Mühendisliği

 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Gömülü Yazılım

•     Haberleşme Protokolleri

•     Mikrodenetleyiciler

•     Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri

•     Ada/C/C++ Programlama Dili

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     DO-178, DO-254, DO-330 Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak

•     Havacılıkta Kullanılan Veri Yolları (RS422, ARINC429 vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak

•     Havacılık motorları konusunda tecrübe sahibi olmak

•     Savunma Sanayii tecrübesi sahibi olmak

•     Savunma sanayii proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-3.3
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     İçten yanmalı motorların 1/3 boyutlu analizi ve/veya tasarımı

•     İçten yanmalı motor baz motor parçalarının geliştirilmesi

•     İçten yanmalı motor kalibrasyonu, test ve tasarım doğrulaması

•     Transmisyon ve aktarma organları analizi ve/veya tasarımı

•     Transmisyon ve aktarma organları test ve tasarım doğrulaması

•     Proje yönetimi faaliyetleri

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Otomotiv ve savunma sanayii sektöründe tecrübe ve bilgi sahibi olmak

•     Savunma Sanayi proje yönetimi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak

•     Tasarım, test, doğrulama, kalite yönetim süreçleri konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak

•     Proje yönetimi alanında uluslararası geçerliliği olan

sertifikasyon sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-4.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,

Mekatronik Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanların her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•      Sistem, alt sistem, malzeme, bileşen (metal vb.), mekanizma alt parçaları tasarım ve üretimi (ulusal ve uluslararası projelerde)

•      Alt sistem, malzeme, bileşen mekanik, elektromekanik, mekatronik, elektrik-elektronik konularında araç/teçhizat/platformların konfigürasyon çözümleri

•      Proje yönetimi faaliyetleri

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •      Projelerdeki araç/otomotiv/platform konfigürasyon değişimlerinde yeni ürün devreye alma ve değişiklik süreç yönetimi ve uygulaması konularında tecrübeye sahip olmak

•      Alt sistem/ malzeme/ bileşenlerin tasarım, üretimi ve bu alandaki uluslararası konularda Kalite Yönetim Sistemi, Havacılık Kalite Yönetim Sistemi bilgi/sertifikalarına veya tecrübeye sahip olmak

•      Sektörel bazda ve alt sistem bileşen malzeme bazında proje faaliyetleri, proje devreye alma, proje yönetimi, proje takibi konularında sektör ve kullanıcı makamlara çözüm sunabilecek tecrübede çalışmalar yapmış olmak

•      Araç/Otomotiv ve alt parçaları konusunda envanter bilgisine sahip olmak ve yerlileştirme projeleri/çalışmaları yapmış olmak

•      FMEA, PPAP, Kalite Sistemi ve MSA, SPA, CATIA vb. program ve uygulama/analiz tecrübesine sahip olmak

•      Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

•      Havacılık, savunma ve güvenlik projelerinde görev

almış olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-4.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri

Mühendisliği

 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanların her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Savunma ve güvenlik ile ilgili kara, hava ve deniz alanlarında askeri konularda

•     Askeri harekatların özellikleri ve analizi konusunda

•     Savunma ve güvenlik alanında teknik, taktik ve lojistik konularında

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Harekat alanlarında kullanılan sistem/alt sistem/teçhizatlar ile ilgili bilgi sahibi olmak

•     Proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak

•     Savunma, askeri ve güvenlik alanlarında kurslara veya

eğitimlere katılım sağlamış olmak ve/veya bu kapsamda sertifika sahibi olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-4-1.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Roket/füze sistemleri veya uydu fırlatma sistemlerinde herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Füze, Uydu Fırlatma teknolojileri veya alt sistemleri ile ilişkili konularda

yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-1.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim

Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •     Bilgisayar ağları, veri merkezleri veya bilgi güvenliği; mimarisi, teknolojileri ve yönetimi alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•     Siber güvenlik, siber savunma/saldırı, bulut güvenliği, güvenlik duvarı, son kullanıcı güvenliği, web güvenliği, DLP veya yazılım geliştirme metodolojileri ve süreçleri alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi

olmak

 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Siber güvenlik veya bilişim sistemleri konularında proje yönetimi tecrübesine sahip olmak

•     Büyük veri ve yapay zekâ uygulamaları konularında bilgi sahibi olmak

•     Nesnelerin interneti (IOT) ve/veya IOT güvenliği konularında bilgi sahibi olmak

•     Ulusal ve uluslararası bilgi güvenliği standartları konusunda tecrübe sahibi olmak

•     Kriptoloji, kriptografik algoritmalar, kuantum kripto çalışmaları vb. konularda bilgi sahibi olmak

•     Askeri sistemler/platformlar ile tedarik zincirinde siber güvenlik yaklaşımları konularında bilgi sahibi olmak,

•     Bilgi teknolojileri sertifikalarına (CCNA, Linux, Microsoft vb. sertifikaları) sahip olmak

•     Bilgi güvenliği sertifikalarına (CISSP, CISM, CISA, CEH vb. sertifikaları) sahip olmak

•     Proje yönetimi sertifikalarına (PMP-Project Management Professional, PMI-ACP, ACM) sahip olmak

•     CTF vb. yarışma deneyimleri/derecelerine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-2.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Havacılık ve

Uzay Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlardan herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Haberleşme Sistemleri

•     Radar Elektronik Harp,

•     Muhabere Elektronik Harp

•     Sistem Mühendisliği

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     PMP-Project Management Professional Sertifikasına sahip olmak

•     Aviyonik sistem entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak

•     Sertifikasyon süreçlerinde bilgi sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-2.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak

Mühendisliği

 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •      Sistem Mühendisliği uygulamaları, Elektronik Harp veya Hava Aracı Üzerine Sistem Entegrasyonu ve Sertifikasyonu alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•      Proje yönetimi konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi

olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •      Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

•      İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

•      PMP Sertifikasına sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-2.3
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•    Radar Sistem Mühendisliği

•    RF/Mikrodalga Teknolojileri

•    Anten Teknolojileri

•    Sinyal/Veri İşleme Algoritmaları

•    Makine/Derin Öğrenme Algoritmaları

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •    Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak

•    Savunma Sanayii Projelerinde tasarım, geliştirme, üretim, sistem entegrasyon, test/doğrulama, platform entegrasyon süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak

•    PMP-Project Management Professional Sertifikasına sahip olmak

•    INCOSE CSEP Sertifikasına sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-2.4
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi İnşaatı

ve Gemi Makineleri Mühendisliği

 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •     Elektronik Harp Kendini Koruma sistemlerine yönelik IR, UV füze ikaz sistemleri/radar, lazer ikaz almaç sistemleri/ karşı tedbir uygulama sistemleri/kendini koruma sistemlerin sahada etkinliğine yönelik test ve test sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik ihtisas/sahte hedef teknolojileri ve uygulama alanları/bilişsel elektronik teknolojileri alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•     Sistem mühendisliği, proje yönetimi veya sözleşme yönetimi alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe

sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Saha tecrübesi, test tecrübesine (NATO tatbikatları, canlı füze atışlı testler) sahip olmak

•     Aviyonik sistem entegrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak

•     Askeri serifikasyon süreçleri alanında tecrübe sahibi

olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-3.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•    Optik Tasarım

•    Elektro Optik Görüntüleme Sistemleri

•    Termal Görüntüleme Sistemleri

•    Gece Görüş Sistemleri

•    LIDAR/LADAR

•    Lazer Mesafe Bulucu ve Lazer İşaretleyici

•    Gimballi Sistemler

•    Yapay Zeka ve Derin Öğrenme

•    Nesne sınıflandırma

•    Askeri Hava Araçları

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •    Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak

•    Tasarım, test doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

•    Askeri tedarik projelerinde görev yapmış olmak

•    Proje yönetimi, sözleşme yönetimi veya risk yönetimi deneyimine sahip olmak

•    Teknik doküman gözden geçirme deneyimine sahip

olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-3.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•       Yazılım Sistem Tasarımı veya Yazılım Test Teknolojileri veya Veri Bilimi veya Büyük Veri Teknolojileri alanlarının herhangi birinde

•       Yapay Zekâ veya Makine Öğrenme veya Derin Öğrenme alanlarının herhangi birinde

•       Sistem Tasarımı veya Mimari Tasarım alanlarının

herhangi birinde

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •       Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak

•       Teknik doküman gözden geçirme deneyimine sahip olmak

•       Proje yönetimi, sözleşme yönetimi veya risk yönetimi deneyimine sahip olmak

•       Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi

olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-3.3
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği,

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Modelleme ve Simülasyon

•     Yapay Zeka

•     Oyun Teknolojileri

•     Bilgisayar Grafikleri

•     Coğrafi Bilgi Sistemleri

•     Askeri Kara Araçları

•     Askeri Hava Araçları

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Modelleme ve Simülasyon, Yapay Zeka, Oyun Teknolojileri, Bilgisayar Grafikleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Askeri Kara Araçları, Askeri Hava Araçları konularının herhangi birinde yüksek lisans yapmış olmak

•     Tasarım, test doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

•     Askeri tedarik projelerinde görev yapmış olmak

•     Proje yönetimi veya sözleşme yönetimi veya risk yönetimi deneyimine sahip olmak

•     Teknik doküman gözden geçirme deneyimine sahip

olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-3.4
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,

İşletme, İktisat

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herbirinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•    Özel Kuvvet Operasyonlarında kullanılan muhtelif silah ve mühimmat ve/veya bunların kullanımı

•    Özel kuvvetlerde kullanılan eğitim ve simülasyon

sistemleri ve/veya bunların kullanımı

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •    Askeri tedarik projelerinde görev yapmış olmak

•    Özel Kuvvet Harekâtlarına yönelik planlama, operasyon ve eğitim konularında görev yapmış olmak

•    Serbest paraşütçü eğitimi almış olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •    Bilgisayarlı Görü, Otonomi, Robotik, Yapay Zekâ Teknolojileri (Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Pekiştirmeli Öğrenme) veya Büyük Veri Teknolojileri/ Araçları alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•    Yazılım Teknolojileri alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •    Yapay Zeka, Büyük Veri, Otonomi veya Robotik ile ilgili projelerde proje üyesi veya yöneticisi olarak çalışmış olmak

•    Yapay Zeka, Büyük Veri, Otonomi veya Robotik alanında eğitim almış veya bu alana yönelik yarışmalarda başarı elde etmiş olmak

•    Proje süreçlerinde deneyimli olmak

•    Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak

•    Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Haberleşme Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan teknolojilerden herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Taktik Veri Bağları

•     Tasarsız Askeri Haberleşme Ağları

•     Elektronik Harp

•     4G/5G

•     Milimetre Dalga Boyu Haberleşme

•     Yazılım Tanımlı Ağlar

•     Yazılım Tanımlı Telsizler

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

•     Proje süreçlerinde deneyimli olmak

•     Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.3
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •     Savunma ve/veya Havacılık alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•     Malzeme Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan teknolojilerden en az 3 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Metalik Malzemeler

•     Kompozit Malzemeler

•     Malzeme Şekillendirme

•     Balistik Malzemeler

•     Korozyon

•     Kaplama

•     İkincil İşlem

•     Eklemeli İmalat

•     Alaşım Geliştirme

•     Test, Kaynak, Tamir, vb.

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•     Sistem Mühendisliği tecrübesine sahip olmak

•     Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak

•     Teknoloji Yönetimi tecrübesine sahip olmak

•     İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.4
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •     Savunma veya Ar-Ge alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•     Aşağıda yer alan teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma (KBRN) teknolojileri

•     KBRN Tehditleri kimliklendirme teknolojileri

•     KBRN Tespit ve Teşhis

•     KBRN Korunma

•     Dekontaminasyon Teknolojileri

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•     Laboratuvar tecrübesine sahip olmak

•     Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak

•     Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak

•     Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak

•     İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

•     Saha tecrübesine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.5
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Kimya Mühendisliği, Kimya, Makine Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •     Savunma, Havacılık, Roket/Füze veya Ar-Ge alanlarından

herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•     Tahrip Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Patlayıcılar

•     Yakıtlar

•     Pirotekni

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•     Enerjik malzemeler alanında laboratuvar ortamında çalışmış olmak ve söz konusu alanda süreç ve ekipman konularında bilgi sahibi olmak

•     Patlayıcı Modelleme Yazılımları (ANSYS AUTODYN, LS-DYNA, ABACUS, EXPLICIT vb.) hakkında bilgi sahibi olmak

 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Roket/Füze Harp Başlığı Teknolojilerinde bilgi sahibi olmak

•     Roket/Füze Motor Teknolojilerinde bilgi sahibi olmak

•     Silah sistemleri ve askeri mühimmat konularında bilgi sahibi olmak

•     Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak

•     Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak

•     Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak

•     İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.6
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •    Savunma veya Ar-Ge alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•    Algılayıcı Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•    Çeşitli algılayıcı malzeme tasarım, üretim, geliştirme süreçleri

•    Mikrofabrikasyon ve algılayıcı teknolojileri

•    Akustik algılayıcı teknolojileri ve malzemeleri

•    Mikro elektromekanik sistemler aygıtlarının geliştirilmesi, üretimi, karakterizasyonu

•    MEMS (Mikrobolometre)

•    Süperörgü

•    MCT

•    QWIP

•    Indiyum Galyum Arsenür (InGaAs)

•    Indiyum Antimonür (InSb)

•    Elektrooptik görüntüleme teknolojileri

•    Fotonik aygıtlar

•    Soğutma teknolojileri (Stirling kriyojenik, Joule-Thomson)

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •    Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•    Savunma sanayii firmaları ya da araştırma kuruluşlarında çalışmış olmak

•    Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak

•    Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak

•    Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak

•    İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.7
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Fizik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Uçak

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •     Savunma veya Ar-Ge alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•     Algılayıcı teknolojileri konusunda aşağıda yer alan teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Çeşitli algılayıcı malzeme tasarım, üretim, geliştirme süreçleri

•     Mikrofabrikasyon ve algılayıcılar

•     Algılayıcı yazılımı tasarımı ve testi

•     Yarı iletken teknolojilerine yönelik olarak epitaksiyel katman, algılayıcı malzeme, sensör bütünü, tümleşik devre tasarımı, geliştirilmesi ve testleri

•     Mikrodalga aygıt teknolojilerine yönelik tasarım, üretim ve test, Elektromekanik sistemler, gömülü yazılı tasarım, üretim ve test

•     Navigasyon Sistemleri

•     Elektronik Harp Teknolojileri

•     Radar Teknolojileri

•     Milimetredalga (MW), Terahertz Teknolojileri

•     Tümdevre (çip) tasarım, üretim, karakterizasyonu mikrofabrikasyon

•     Yarı iletken teknolojileri (SiGe BiCMOS, GaN ve InP)

•     Kuantum Teknolojileri ve malzemeleri

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•     Savunma sanayi firmaları ya da araştırma kuruluşlarında çalışmış olmak

•     Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak

•     Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak

•     Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak

•     İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•    Hava Aracı-Sistem Entegrasyonu, Elektronik Harp sistemleri veya Radar alanlarının herhangi birinde

•    Sistem mühendisliği süreçleri ve hava aracı sertifikasyon süreçleri

•    Tedarik projelerinde analiz değerlendirmeleri ve onay süreçleri ile ürün kabul test işlemleri

•    Uluslararası projelerde

•    Teklif hazırlanması ve değerlendirilmesi

•    Proje yönetimi

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •    Sözleşme hazırlanması ve taraflarla müzakere edilmesi ve sözleşmelerin yönetilmesine yönelik süreçlerde aktif olarak görev almış olmak

•    PMP-Project Management Professional Sertifikasına sahip olmak

•    Uçak bakım kursu almış olmak

•    Sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlık ve

uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik süreçlerde tecrübe sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: RF Elektronik herhangi birinde Harp veya Radar

Sistemleri alanlarından en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Proje yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak

•     RF Sistem Entegrasyonu alanında tecrübe sahibi olmak

•     RF tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri konularında bilgi sahibi olmak

•     Hava aracı radar ve elektronik harp alanında tecrübe

sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.3
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara

 

Öğrenim Bölümü: Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,

Makine Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Hava Aracı Sertifikasyonu ve Uçuş Kontrol Sistemleri

alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

Hava Aracı Alt Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.4
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Elektro-Optik (EO) sistemler alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •          Proje yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak

•     EO Sistem Entegrasyonu alanında tecrübe sahibi olmak

•     EO Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri konularında bilgi sahibi olmak

•     Hava Aracı EO Sistemler alanında tecrübe sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.5
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•     Uçak bakım ve onarım süreçleri, lojistik modellemesi ve lojistik destek yönetimi

•     Sistem mühendisliği süreçleri ve hava aracı sertifikasyon süreçleri

•       Tedarik projelerinde analiz değerlendirmeleri ve onay

süreçleri ile ürün kabul test işlemleri

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Sözleşme hazırlanması ve taraflarla müzakere edilmesi ve sözleşmelerin yönetilmesine yönelik süreçlerde aktif olarak görev almış olmak

•     PMP-Project Management Professional Sertifikasına sahip olmak

•     Uluslararası projelerde deneyimli olmak

•     Teklif hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak

•     Proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak

•     Uçak bakım kursu almış olmak

•     Sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlık ve uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik süreçlerde tecrübe

sahibi olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-6-2.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Uçak Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Hava     araçlarına      yönelik     olarak     tasarım,     sistem

mühendisliği veya proje yönetimi alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Elektronik harp konusunda bilgi sahibi olmak

•     Pilotaj ve seyrüsefer konularında bilgi sahibi olmak

•     İHA tasarım, üretim, test veya proje yönetim konularında bilgi sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.1
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Gemi Elektronik Sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübe

sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

Askeri Gemi Elektronik Sistemleri tasarım, test,

doğrulama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.2
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Sualtı Akustik Teknolojileri veya Sonar Sistemleri

alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak (Almanca-En az orta seviye)

•     Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Sualtı Akustik Teknolojileri veya Sonar Sistemleri ile ilişkili konularda yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•     Sistem mühendisliği deneyimine ya da sertifikasına sahip olmak

•     Tasarım, üretim, test, doğrulama ve kalifikasyon

süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.3
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Ankara
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Savaş Yönetim Sistemleri, Elektronik Destek, Elektronik Harp veya Muhabere alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe

sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Savaş Yönetim Sistemleri, Elektronik Destek, Elektronik Harp veya Muhabere teknolojilerinden en az biri ile ilişkili konularda

yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•     Sistem mühendisliği deneyimine ya da sertifikasına sahip olmak

•     Tasarım, üretim, test, doğrulama ve kalifikasyon süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.4
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6
Görev Yeri: •    Ankara (2)

•    Gölcük/Kocaeli (1)

•    Tuzla/İstanbul (1)

•    Yalova (1)

•    İstanbul (1)

Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •    Sistem mühendisliği ve standartlarında (INCOSE, IEC 15288, MIL-STD-499 vb.) en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•    Aşağıda yer alan Sistemlere yönelik teknolojilerden en az biri için tasarım, doğrulama, niteliklilik, platform entegrasyon süreçleri hakkında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

• RF / Mikrodalga/Anten/Radar

• Elektro-Optik

• Akustik

•    Aşağıda yer verilen özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

• Askeri Standartlar ve uygulamaları

• Muhrip Sınıfı (Korvet, Fırkateyn, Destroyer gibi.) Gemiler

• Kullanıcı ihtiyaçlarının beklentiler doğrultusunda gereksinimlere dönüştürülmesine yönelik görüşmelerin gerçekleştirilmesi

• Sözleşme görüşmeleri ve yönetimi

• Gereksinim türetme, atama, takip etme, dokümantasyon, gözden geçirme faaliyetleri

• Gereksinim geçerleme ve doğrulama faaliyetleri

• Test ve değerlendirme kapsamında ilgili test içeriklerinin

belirlenmesi ve testlerin ilgili gereksinim kümeleri ile ilişkilendirilmesi

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler : •    Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde akustik, RF-Radar ve Elektronik Harp, Silah ve Mühimmat (füze; orta, uzun menzilli vb.), Optik Sistemler konularına ilişkin yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•    Görev senaryoları konusunda bilgi sahibi olmak

•    İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak (Almanca veya Rusça)

•    PMP-Project Management Professional Sertifikasına sahip olma

•    Sistem Mühendisliği INCOSE Sertifikasına sahip olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.5
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Gölcük/Kocaeli
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Askeri Gemi (tercihen Denizaltı) Elektrik Sistemleri

alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •    Elektrik güç analizi, kablo donatım kontrolü, pano/ekipman bağlantıları konusunda bilgi sahibi olmak ve gemi elektriği tasarım, platform entegrasyon, test/gereksinim doğrulama süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak

•    Gemi elektriği alanındaki askeri standartlar ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak

•    Sözleşme maddelerinin tersane faaliyetleri kapsamında takibini yapmak, sistem/ekipmanların garanti sürecini takip etmek, yerli/yabancı yükleniciler ve askeri tersane yetkilileri ile birlikte periyodik olarak toplantılar icra ederek koordinasyonu sağlayıp proje faaliyetlerini

sürdürmek

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.6
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Gölcük/Kocaeli
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Askeri Gemi (tercihen Denizaltı) Elektronik Sistemleri

alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Savaş yönetim sistemleri, elektronik destek, elektronik harp ile muhabere sistemleri alanında bilgi sahibi olmak ve gemi elektroniği tasarım, platform entegrasyon, test/gereksinim doğrulama süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak

•     Gemi elektroniği alanındaki askeri standartlar ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak

•     Sözleşme maddelerinin tersane faaliyetleri kapsamında takibini yapmak, sistem/ekipmanların garanti sürecini takip etmek, yerli/yabancı yükleniciler ve askeri tersane yetkilileri ile birlikte periyodik olarak toplantılar icra ederek koordinasyonu sağlayıp proje faaliyetlerini

sürdürmek

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.7
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Tuzla/İstanbul

 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Gemi Elektronik Sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi

olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •    Askeri Gemi Elektronik Sistemleri tasarım, test, doğrulama Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Savaş Yönetim Sistemleri, Elektronik Destek, Elektronik Harp veya Muhabere teknolojilerinden en az biri ile ilişkili konularda yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•    Sistem mühendisliği deneyimine ya da sertifikasına sahip olmak

•    Tasarım, üretim, test, doğrulama ve kalifikasyon süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.8
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: •    Yalova

•    Ankara

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •    Gemi Elektronik Sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

•    Aşağıdaki teknoloji alanlarında yer alan Sistemlere yönelik tasarım, doğrulama, niteliklilik, platform entegrasyon süreçleri hakkında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak:

•    RF/ Mikrodalga/Anten/Radar

•    Elektro-Optik

•    Akustik

Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

Askeri Gemi Elektronik Sistemleri tasarım, test, doğrulama

süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak
Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.9
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Görev Yeri: Yalova
Öğrenim Bölümü: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Askeri Gemi inşa, tasarım, test, doğrulama süreçleri hakkında

en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: •     Üniversitelerin gemi inşa bölümünde lisans, yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

•     Aşağıda yer verilen özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde tecrübe sahibi olmak:

•     Askeri Standartlar ve uygulamaları

•     Kullanıcı ihtiyaçlarının beklentiler doğrultusunda gereksinimlere dönüştürülmesine yönelik görüşmelerin gerçekleştirilmesi

•     Gereksinim türetme, atama, takip etme, dokümantasyon, gözden geçirme faaliyetleri

•     Gereksinim doğrulama faaliyetleri

•     Test ve değerlendirme kapsamında ilgili test içeriklerinin belirlenmesi ve testlerin ilgili gereksinim kümeleri ile ilişkilendirilmesi

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.10
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Görev Yeri: Tuzla/İstanbul
Öğrenim Bölümü: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Otonomi alanında en az 5 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Tercihen Sahip Olunması Beklenen

Özellikler:

Tasarım, test, doğrulama süreçleri hakkında tecrübe sahibi

olmak

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.11
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4
Görev Yeri: •    Gölcük/Kocaeli

•    Tuzla/İstanbul

•    Yalova

•    İstanbul

Öğrenim Bölümü: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: •    Aşağıda yer verilen özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde en az 5 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak:

•   Gemi Dizaynı alanı

•   AVEVA, RHINO, MAXSURF vb. dizayn programları

•   Gemi inşasında Türk Loydu Kuralları başta olmak üzere diğer uluslararası norm/standartlar

•   Gemi İnşası; tasarım ve inşa süreci ve döngülerinin kilometre taşları

•   Muhrip Sınıfı (Korvet, Fırkateyn, Destroyer gibi.) Gemiler

•   Kullanıcı ihtiyaçlarının beklentiler doğrultusunda gereksinimlere dönüştürülmesine yönelik görüşmeler

•   Sözleşme görüşmeleri ve yönetimi

•   Gereksinim türetme/atama/takip etme/dokümantasyon/ gözden geçirme

•   Gereksinim geçerleme ve doğrulama faaliyetleri

•   Test ve değerlendirme kapsamında ilgili test içeriklerinin belirlenmesi ve testlerin ilgili gereksinim kümeleri ile ilişkilendirilmesi

 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen Özellikler: ·   Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde gemi tasarım/inşa konularına ilişkin yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak

·   Baş Mühendis, 2. Mühendis veya 3.Mühendis STCW Belgesine sahip olmak

·   Görev senaryoları konusunda bilgi sahibi olmak

·   İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak (Almanca veya Rusça)

·   PMP-Project Management Professional Sertifikasına sahip olmak

·   Sistem Mühendisliği INCOSE Sertifikasına sahip olmak

·   Kaynak Sertifikasına sahip olmak

Başvuru Şekli

Adayların 12.09.2022 – 26.09.2022 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurmaları ve aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 26.09.2022, Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00’a kadar) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler elektronik ortamda alınacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı 60 Farklı İlanla 97 Proje Personeli Alımı İlanı kılavuzu için tıklayın.

Yorum Yap