1. Ana Sayfa
  2. Kamu Personel Alımı

Türk Patent ve Marka Kurumu 14 Kamu Personeli Alımı Yapacak!


Türk Patent ve Marka Kurumu 14 Kamu Personeli Alımı Yapacak!
Türk Patent ve Marka Kurumu 14 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

Türk Patent ve Marka Kurumu 14 Kamu Personeli Alımı

Türk Patent ve Marka Kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. Türk Patent ve Marka Kurumu 14 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yeni haftada duyuruldu. Türk Patent ve Marka Kurumu 14 kamu personeli alımı başvurusu yapacak adaylardan istenen şartlar ve diğer önemli detaylar bu haberde.

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Türk Patent ve Marka Kurumuna Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile aşağıda kadro dağılımı bölümünde bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS taban puanı belirtilen toplam 14 (ondört) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

Kadro Dağılımı

Türk Patent ve Marka Kurumu 14 Kamu Personeli Alımı

Başvuru Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren, mühendislik, fen, fen edebiyat, eczacılık, güzel sanatlar fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Tarihleri

Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, 7 Kasım ve 7 Aralık 2022 tarihleri arasında Kurumun resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurularak yapılacaktır.

Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Türk Patent ve Marka Kurumu 14 Kamu Personeli Alımı kılavuzu için tıklayın.

Yorum Yap