Kamu Personel AlımıMemur AlımıSözleşmeli Personel Alımı

Belediye 10 Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

Belediye 10 Zabıta Memuru Alımı Yapacak!
Belediye 10 Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

Belediye 10 Zabıta Memuru Alımı

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında yerel yönetimlerde 2022 yılı ile birlikte personel istihdam planlamaları doğrultusunda memur ve işçi alımlarına devam ediyor. Resmi gazete’de yayımlanan ilana göre Antalya İli Kumluca Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 10 Zabıta Memuru Alımı yapacağını duyurdu.

KPSS şartı ;

Lisans ve Önlisans mezunu kişiler arasında yapılacak alımlar için kişilerden mezuniyet durumlarına göre KPSS puan türünden en az 60 puan almaları şartı aranıyor.

Başvuru şekli ve zamanı ;

İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar, istenen belgeler ile birlikte  14/02/2022’den 16/02/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5 Kumluca/ Antalya adresinde Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurularını şahsen yapabileceklerdir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kadro dağılımı ve detayları;

Belediye 10 Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

Başvuru sırasında istenen belgeler;

1.Başvuru Formu (Belediyenin internet internet sayfasından www.kumluca-bld.gov.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi.
3.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir.)
4.Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8.3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

Uygulama ve Sözlü sınav tarihleri ;

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 28/02/2022- 01/03/2022 tarihleri arasında, Uygulamalı Sınav 02/03/2022 tarihinde yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır.

Başvuru Genel Şartları ;

1.Türk vatandaşı olmak.
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6.İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru özel Şartları ;

1.İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2.Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3.657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
4.Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Antalya Kumluca Belediyesi 10 Zabıta Memuru Alımı ilanı detayları için TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu