Memur AlımıKamu Personel Alımı

Kamuya KPSS 60 Puan ile 17 Memur Alımı Yapılacak!

Kamuya KPSS 60 Puan ile 17 Memur Alımı Yapılacak!
Kamuya KPSS 60 Puan ile 17 Memur Alımı Yapılacak!

Kamuya KPSS 60 Puan ile 17 Memur Alımı Yapılacak

Kamuya 2021 Kasım ayı memur alımları devam ediyor. Konya Akşehir Belediyesi kendi bünyesinde bay – bayan olmak üzere, memur ve zabıta memuru unvanında KPSS 60 taban şartıyla memur alımı için resmi gazete’de ilana çıktı. Genel ve özel başvuru şartlarının yayımlandığı Konya Akşehir Belediyesi KPSS 60 Puan ile 17 Memur Alımı ilanına başvurular 29 Kasım tarihinde başlayacak ve 3 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru Şartları Neler ?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

  •  Türk vatandaşı olmak,
  •  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  •  Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  •  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  •  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  •  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak gerekiyor.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 29/11/2021-03/12/2021 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (09:00-12:00 / 14:00-17:00 saatlerinde) Meydan Mahallesi
Cevdet Köksal Caddesi No:22 Akşehir/KONYA adresindeki Akşehir Belediye Başkanlığı 1 nolu Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Akşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.)

b) Elektronik ortamda, Belediyenin insankaynaklari@aksehir.bel.tr mail adresine yapabileceklerdir.

c) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen yapılacak başvurularda HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Başvurular Ne Zaman Sonuçlanacak ? 

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruların değerlendirilmesini müteakip KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 10/12/2021 günü belediyenin (www.aksehir.bel.tr) resmi
internet sayfasında ilan edilecektir.

Sınav Yeri, Zamanı ve Konuları 
Memur kadroları alımı için 21.12.2021 tarihinde saat 09.00’da başlamak üzere Nasreddin Hoca Mahallesi 32501 Sokak No: 3 Akşehir/Konya adresinde bulunan Akşehir Kültür
Merkezinde (AKM) sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 23.12.2021 günü saat 09.00’da başlamak üzere İstasyon Mahallesi Adnan
Menderes Caddesi No: 4 Akşehir/ Konya adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

Kadro dağılımı aşağıdaki gibidir.

Konya Akşehir
Konya Akşehir-1

 

Konya Akşehir Belediyesi 17 Memur Alım İlanı Tam Metni İçin Tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu