1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!


Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!
Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 Sözleşmeli Personel Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alımı için süreci başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 kamu personeli alımını 4 farklı unvan ile yapacak. GSB personel alımı başvurularına ilişkin tüm detaylar Resmi Gazete’de paylaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için 2022 yılı KPSS B grubu P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik süresi devam eden puanın veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, geçerlilik süresi devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip olan adaydan başlayarak ilan edilen boş pozisyon sayısının beş (5) katı kadar adayın çağrılacağı sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre on iki (12) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacaktır.

Kontenjan Dağılımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 Ağ – Sistem Güvenliği Uzmanı, 8 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Siber Güvenlik Uzmanı ve 1 İş Zekâsı Uzmanı alımı gerçekleştirecektir.

Ağ – Sistem Güvenliği Uzmanı ile Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı için; 

Bilgisayar mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Elektrik mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektrikelektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümleri, dört yıllık eğitim veren fakültelerin diğer mühendislik bölümleri, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir.

Siber Güvenlik Uzmanı ile ş Zekâsı Uzmanı alımı için;

Bilgisayar mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Elektrik mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektrikelektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği mezunu olunması gerekmektedir.

Özel şartlar kılavuzda detaylıca anlatılmıştır.

Başvuru Tarihleri

Adaylar başvurularını, 17 Kasım 2022 (10.00) – 22 Kasım 2022 (17.00) tarihlerinde eDevlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar “III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER” başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen alanlara istenilen formatta yükleyecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

  • Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
  • Özgeçmiş,
  • Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
  • Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puana sahip olan adaylar için YDS karşılığını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı,
  • GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge/belgeler,
  • Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre; özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 12 Sözleşmeli Personel Alımı kılavuzu için tıklayın.

Yorum Yap