Sözleşmeli Personel AlımıKamu Personel Alımı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli 400 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli 400 Sağlık Personeli Alımı İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: İPTAL İLANI

02.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanımızda yer alan; ST10, ST11 KOD nolu sağlık teknikeri ile DS01 KOD nolu diğer sağlık personeli alımı iptal edilmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli 400 Sağlık Personeli Alımı Detayları 4

İlgililere duyurulur.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: İPTAL İLANI

02.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanımızda yer alan; ST08 ve DS04 KOD nolu 1 adet sağlık teknikeri ile 1 adet diğer sağlık personeli alımı iptal edilmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli 400 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

İlgililere duyurulur.

T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın ücretleri özel bütçeden ödenmek kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli 400 Sağlık Personeli Alımı Detayları 1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli 400 Sağlık Personeli Alımı Detayları 2

* Bu kadrolara başvuracak adayların başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 puanları esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların http://personelbasvuru.cumhuriyet.edu.tr adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini online olarak tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusuda geçersiz sayılacaktır.)

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir.

Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvurusu reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulup yüklenecektir.)

2) Öğrenim belgesi,

3) 2018 KPSS sonuç belgesi,

4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)

5) Sertifika, kurs ve istenilen diğer belgeler.

DUYURU: KAMU PERSONEL ALIMLARI, İŞÇİ ALIMLARI, BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI, MEMUR ALIMLARI, BANKA PERSONEL ALIMLARI VE KAMU İŞ İLANLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

3 Yorum

  1. ön lisans ebelik kadrosu neden açılmıyor. Eşim önlisans ebelik mezunu, tecrübeside var. fakat önlisans ebelik kadrosu açılmıyor. 2018 kpss puanı var. Lütfen konuyla ilgili desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.

    1. ön lisans ebelik diye bir kadro yok belki o yüzdendir eşinizle aranızı bozmak istemem ama ebelik mezunları 4 yıl lisans mezunları oluyor araştırırsanız zaten öyle bir kadronun olmadığını görürsünüz. araştırmanızı tavsiye ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu